Başkent-Niğde Vakfı Hakkında

Tarihsel vakıf kültürümüzün Niğdeliler nezdinde devamını sağlamak, hemşehrilerimizin birliğine, dirliğine, sağlığına, eğitimine, genel kültürüne yaşam kalitesine katkı sağlamak, başarılı gençlerin eğitimine imkanlar ölçüsünde destek olmak, Niğde'nin kültür yapısını tüm dünyada temsil etmek amacıyla çalışmalar yapmaktır.

Niğdeli hemşehrilerimize; Kalıcı, topluma fayda sağlayan, kültürümüzü yeni nesillere taşıyan, Yardımlaşmanın, birliğin, beraberliğin, millî, vicdani ve ahlaki değerlerin önemini fiilen göstererek ve yaşatarak öğreten bir merkez oluşturmak, Milli ve manevi değerleri genç nesillere aşılamak, yaşayarak ve örnek olarak öğretmektir.

Niğde Dergisi


Keyifle Okumanız dileğiyle

Geçmiş dönem dergilerimize ulaşmak için tıklayınız.

Duyurular

NİĞDELİ YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİNE ÖNEMLİ DUYURU Başkent – Niğde Vakfı Yönetim Kurulunca, önceki yıllarda olduğu gibi, 2020-2021 ders yılında da Niğdeli Yüksek Öğrenim Öğrencilerine eğitim yardımı yapılacak; ayrıca hayırsever Niğdeli Hemşerilerimizce de Vakfımız aracılığıyla burs verilecektir. Ancak, Vakfımıza eğitim yardımı amacıyla yapılan bağışların oldukça sınırlı ve yetersiz olması nedeniyle gerek eğitim yardımı, gerekse burs alacak öğrencilerin belirlenmesinde aşağıdaki kriterler esas alınarak değerlendirme yapılacaktır. 1. Eğitim yardımı ya da burs almak üzere yapılacak yeni başvurularda, sadece ve sadece Ankara’daki devlet Üniversitelerine 2020-2021 ders yılında yeni kayıt yaptıran öğrencilerin talepleri değerlendirmeye alınacak; ara sınıflardan yeni yapılacak başvurularla, özel ya da Vakıf Üniversitelerinden yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. 2. Önceki yıllardan bu yana gerek Vakfımızdan eğitim yardımı, gerekse Vakfımız aracılığıyla hayırseverlerimizden burs alan öğrencilerimizin eğitim yardımları ile bursları, en geç 17 Ekim 2020 tarihine kadar Vakfımıza ulaştırmaları zorunlu olan transkriptleri ile, başarılarını belgeledikleri takdirde devam edecek, başarısız öğrencilerin – Tek dersten bile F ya da başarısız notu alsalar bile- yardım ve bursları kesilerek sonlandırılacaktır. 3. Eğitim yardımı ya da burs almak üzere bu yıl yapılacak yeni başvurularda öğrencilerimiz; bu duyuru(ileti) ekindeki başvuru formunu doldurup, formda istenen belgeleri de noksansız olarak ekleyerek yine en geç 17 Ekim 2020 tarihine kadar elden ya da kargo vb. yollardan Vakfımıza ulaştıracaklardır. 4. Başvuru formu ekinde ailenin gelir durumu ile ilgili olarak, kamuda çalışan baba ve annelerin çalıştıkları kurum amirince onaylanan maaş bordroları, emekli iseler emekli maaşını aldıkları Banka Müdürlüğünce onaylı aylık maaş belgeleri, çiftçi ya da serbest meslek sahibi ise Ziraat Odası veya bağlı oldukları Meslek Odası Başkanlığınca onaylı gelir belgeleri, hiçbir geliri olmayan ve çalışmayan ya da çalışamaz durumda olanların da bunu kanıtlayan, ikamet ettikleri mahalle ya da köy muhtarlıklarından alacakları onaylı belgeleri değerlendirmeye alınacaktır. 5. 17 Ekim 2020 tarihinden sonra yapılacak başvurularla, 17 Ekim 2020’den önce yapıkları başvurularda, özellikle ailenin gelir durumu ile Üniversiteye kayıt belgelerini getirmeyen öğrencilerin başvuruları kesinlikle değerlendirmeye alınmayacak; keza, önceki yıllardan yardım ve burs alan öğrenciler de bu tarihe kadar transkriptlerini Vakfımıza ulaştırmadıkları takdirde başarısız addedilerek liste dışı bırakılacaklardır. Bilgilerinizi ve sevgili öğrencilerimizin mağdur olmamaları ve hüsrana uğramamaları için, yukarıdaki uyarıları titizlikle dikkate almalarını önemle rica ederiz. Başkent Niğde Vakfı Yönetim Kurulu
Saygıdeğer Niğdeliler, Kıymetli Hemşerilerimiz, Vakfımızın, 26 Aralık 2019’dan bu yana son 50 günlük süreci, gerek Yönetim Kurulumuz, gerekse Vakıf Merkezimiz açısından oldukça yoğun ve hareketli geçmiştir. Başkent – Niğde Vakfı Yönetim Kurulu olarak, Niğdeli Hemşerilerimizin yoğun şekilde ikamet ettikleri ve yine Niğdeli Değerli Hemşerilerimizin üst düzey yöneticilik görevini üstlendikleri Yenimahalle (26 Aralık 2018 Ali ECEMİŞ), Etimesgut (22 Ocak 2019 – Alaaddin SONAT, Ömer KALKAN) ve Çankaya (11 Şubat 2019 – Gülsün(BOR) GÜNER) Belediye Başkanlarımızı ziyaret ettik. Sayın Başkanlarımızla öncelikle kendi ilçeleriyle sonra da Ankara ile ilgili görüş ve önerilerini görüşüp tartıştık. 12 Şubat 2019 günü ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından Sayın Mansur YAVAŞ’ı ziyaret ederek Başkentimiz Ankara’ya ilişkin projelerini, görüş ve önerilerini dinledik; kendisine bizim düşüncelerimizi de ilettik. 16 Ocak 2019 tarihinde “Marka Şehir Niğde Arama Konferansı” için Ankara’ya gelen Niğde Valimiz Sayın Yılmaz ŞİMŞEK, Sayın Vali Yardımcısı Cemil KILINÇ ve Belediye Başkanı Sayın Rıfat ÖZKAN Vakfımızı ziyaret ettiler. Sayın Valimiz ve Sayın Belediye Başkanımızla Niğde’mizle ilgili konularda görüş alışverişinde bulunduk. Milletvekilimiz Sayın Ömer Fethi GÜRER’de 8 Şubat 2019 günü Vakfımızı ziyaret etti. Sayın GÜRER çok sayıda hemşerimizin katıldığı bu ziyaret sırasında Niğde’mizin ve ülkemizin genel sorun ve ihtiyaçları konusundaki görüşlerini aktardı. Yönetim Kurulumuz diledikleri takdirde, diğer Milletvekillerimiz Sayın Yavuz ERGUN ile Sayın Selim GÜLTEKİN’i Vakfımızda ağırlamaktan; ayrıca, Ankara Büyükşehir Belediyesinin, diğer adayı Sayın Mehmet ÖZHASEKİ’yi de diledikleri takdirde Vakfımızda ağırlamaktan ya da randevu verdikleri takdirde seçim ofislerinde ziyaret etmekten mutluluk duyacağımızı arz etmek isteriz. Saygılarımızla. BAŞKENT – NİĞDE VAKFI YÖNETİM KURULU  • Niğde Valiliği
  • Bor Kaymakamlığı
  • Altunhisar Kaymakamlığı
  • Çamardı Kaymakamlığı
  • Çiftlik Kaymakamlığı
  • Ulukışla Kaymakamlığı