Başkent-Niğde Vakfı Duyurular

NİĞDELİ YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİNE ÖNEMLİ DUYURU Başkent – Niğde Vakfı Yönetim Kurulunca, önceki yıllarda olduğu gibi, 2020-2021 ders yılında da Niğdeli Yüksek Öğrenim Öğrencilerine eğitim yardımı yapılacak; ayrıca hayırsever Niğdeli Hemşerilerimizce de Vakfımız aracılığıyla burs verilecektir. Ancak, Vakfımıza eğitim yardımı amacıyla yapılan bağışların oldukça sınırlı ve yetersiz olması nedeniyle gerek eğitim yardımı, gerekse burs alacak öğrencilerin belirlenmesinde aşağıdaki kriterler esas alınarak değerlendirme yapılacaktır. 1. Eğitim yardımı ya da burs almak üzere yapılacak yeni başvurularda, sadece ve sadece Ankara’daki devlet Üniversitelerine 2020-2021 ders yılında yeni kayıt yaptıran öğrencilerin talepleri değerlendirmeye alınacak; ara sınıflardan yeni yapılacak başvurularla, özel ya da Vakıf Üniversitelerinden yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. 2. Önceki yıllardan bu yana gerek Vakfımızdan eğitim yardımı, gerekse Vakfımız aracılığıyla hayırseverlerimizden burs alan öğrencilerimizin eğitim yardımları ile bursları, en geç 17 Ekim 2020 tarihine kadar Vakfımıza ulaştırmaları zorunlu olan transkriptleri ile, başarılarını belgeledikleri takdirde devam edecek, başarısız öğrencilerin – Tek dersten bile F ya da başarısız notu alsalar bile- yardım ve bursları kesilerek sonlandırılacaktır. 3. Eğitim yardımı ya da burs almak üzere bu yıl yapılacak yeni başvurularda öğrencilerimiz; bu duyuru(ileti) ekindeki başvuru formunu doldurup, formda istenen belgeleri de noksansız olarak ekleyerek yine en geç 17 Ekim 2020 tarihine kadar elden ya da kargo vb. yollardan Vakfımıza ulaştıracaklardır. 4. Başvuru formu ekinde ailenin gelir durumu ile ilgili olarak, kamuda çalışan baba ve annelerin çalıştıkları kurum amirince onaylanan maaş bordroları, emekli iseler emekli maaşını aldıkları Banka Müdürlüğünce onaylı aylık maaş belgeleri, çiftçi ya da serbest meslek sahibi ise Ziraat Odası veya bağlı oldukları Meslek Odası Başkanlığınca onaylı gelir belgeleri, hiçbir geliri olmayan ve çalışmayan ya da çalışamaz durumda olanların da bunu kanıtlayan, ikamet ettikleri mahalle ya da köy muhtarlıklarından alacakları onaylı belgeleri değerlendirmeye alınacaktır. 5. 17 Ekim 2020 tarihinden sonra yapılacak başvurularla, 17 Ekim 2020’den önce yapıkları başvurularda, özellikle ailenin gelir durumu ile Üniversiteye kayıt belgelerini getirmeyen öğrencilerin başvuruları kesinlikle değerlendirmeye alınmayacak; keza, önceki yıllardan yardım ve burs alan öğrenciler de bu tarihe kadar transkriptlerini Vakfımıza ulaştırmadıkları takdirde başarısız addedilerek liste dışı bırakılacaklardır. Bilgilerinizi ve sevgili öğrencilerimizin mağdur olmamaları ve hüsrana uğramamaları için, yukarıdaki uyarıları titizlikle dikkate almalarını önemle rica ederiz. Başkent Niğde Vakfı Yönetim Kurulu